Afspraak maken?

U kunt met of zonder verwijzing bij ons terecht. Bij uw eerste bezoek wordt in een gesprek nagegaan wat de klachten zijn en volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en wordt er gestart met behandeling.
In geval u rechtstreeks bij ons komt, wordt aan de hand van uw klachten en onderzoek door de fysiotherapeut bekeken of hij/zij u direct met behandeling kan helpen of dat een bezoek aan de huisarts eerst gewenst is. De huisarts wordt altijd door ons geïnformeerd middels een verslag, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Wij vragen u bij elke afspraak zelf een handdoek mee te nemen. Lees hierover ook onze huisregels (klik hier).

Afspraken maken kan per telefoon op 013-4690106 of door een verzoek per e-mail te sturen aan info@fysiotherapie-ohler.nl. Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot onze receptie op locatie Beeklaan 145 (klik hier voor onze contactgegevens).