Huisregels

Tijdens de behandeling
Wij willen u vragen om bij iedere behandeling een eigen (bad)handdoek mee te nemen.

Verhindering
Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren telefonisch, per voicemail of per e-mail melding te doen. Indien er sprake is van ziekte op de dag zelf, dient u dit voor 8:30u aan ons te melden. Als u later afmeldt (ongeacht reden!), brengen wij de kosten bij u in rekening middels een ‘no show’ factuur van €25,-. Deze kosten kunnen niet verhaald worden bij uw zorgverzekeraar. Het tijdig afmelden geeft ons de gelegenheid andere wachtende patiënten nog in te plannen.

Verzekering
Indien u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft, brengen wij de behandelingskosten bij u in rekening (klik hier voor meer informatie op onze Tarieven-pagina). In dit geval verzoeken wij u om deze kosten per behandeling met PIN te betalen. Indien u achteraf een nota wenst (eind van de maand) kunt u dit aangeven bij de fysiotherapeut.

Communicatie met de huisarts
De huisarts wordt door ons altijd geïnformeerd middels een verslag, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Dit zullen wij in uw dossier noteren.

Tevredenheidsonderzoek
Wij willen u vragen deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. U ontvangt hierover een mail, na afloop van uw behandeltraject. Dit is van belang voor onze contractering met de zorgverzekeraars.