Privacybeleid

In ons privacybeleid geven wij aan welke gegevens wij van patiënten binnen onze praktijk bewaren en hoe wij met deze gegevens omgaan. Dit privacybeleid heeft enkel betrekking op gegevens van personen die onder behandeling zijn in onze praktijk en om die reden als patiënt opgenomen zijn in ons gegevensbestand.

Ondanks dat de communicatie met onze website geheel versleuteld is, verzamelen wij hier geen persoonsgegevens. Onze website bevat geen contact- of andere invulformulieren, waarmee gegevens naar ons kunnen worden overgedragen. Om die reden heeft het privacybeleid ook geen betrekking op de website.

Welke gegevens bewaren wij?
Wij bewaren enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling en declaratie bij de verzekeraar. Dit omvat o.a. persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en burgerservicenummer. Ook bewaren wij bijzondere medische persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheidsklachten van patiënten en behandeling in onze praktijk.

Met welk doel bewaren wij deze gegevens?
Sommige persoonsgegevens zijn nodig ter identificatie van de patiënt als persoon in ons gegevensbestand en bij de verzekeraar. Bijzondere medische persoonsgegevens met betrekking tot de medische klachten en bijbehorende behandeling zijn noodzakelijk voor goede medische dossiervorming en om de patiënt de beste behandeling te kunnen bieden. Wij verzamelen en bewaren gegevens van patiënten enkel om zo de beste behandeling te kunnen bieden. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor administratieve doeleinden, zoals medische dossiervoering en declaratie bij verzekeraars. Wij gebruiken deze gegevens niet voor commerciële doeleinden  en zullen deze ook nooit met derden delen zonder toestemming van de patiënt.

Hoe worden deze gegevens bewaard?
Veel gegevens worden bewaard in een digitaal gegevensbestand. De opslag van deze gegevens gebeurt enkel in systemen die door ons in eigen beheer zijn. Al onze systemen en de onderlinge communicatie zijn ingericht volgens de modernste en algemeen aanvaarde technologieën, waarbij op alle niveaus gebruik gemaakt wordt van versleuteling. Dit is eveneens het geval indien wij gegevens uitwisselen met derden.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Voor dossiers omtrent medische behandelingen bestaat een wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar. (Burgerlijk Wetboek 7 Artikel 454) Patiënten hebben echter te allen tijde recht op verwijdering van de gegevens. (Burgerlijk Wetboek 7 Artikel 455) 

Wie hebben er inzage in deze gegevens?
Binnen onze praktijk zijn gegevens enkel toegankelijk voor behandelaars die bij ons werkzaam zijn. De gegevens zijn voor niemand anders toegankelijk zonder dat wij daar toestemming voor geven en hier een verwerkingshandeling voor uitvoeren. Deze verwerkingshandeling kan betekenen dat wij de gegevens ter beschikking stellen door deze digitaal of schriftelijk te verzenden naar derden.

Worden deze gegevens met derden gedeeld?
Met derden worden enkel strikt noodzakelijke gegevens gedeeld wanneer dit in het belang is van de patiënt, de behandeling of declaratie daarvan of wanneer wij hiertoe verplicht zijn. In alle overige gevallen zullen wij de patiënt expliciet om toestemming vragen. 

Wat zijn uw rechten als patiënt?
Als patiënt van onze praktijk hebt u te allen tijde recht op inzage, een kopie of verwijdering van uw gegevens. Wij vragen u hiervoor schriftelijk een verzoek bij ons te in te dienen. Klik hier voor onze contact- en adresgegevens(Burgerlijk Wetboek 7 Artikelen 455 & 456).

Mocht het zo zijn dat u na het lezen van ons privacybeleid nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.